Kas iš mūsų nenorėtų būti žmogumi, apie kurį būtų galima sakyti „jis sukūrė save pats" arba „jis visokeriopai talentingas"? Veikiausiai tokių nėra. Tačiau, nepaisant šio noro, žmonių, kuriems iš tikro tinka šis apibūdinimas, yra nedaug. Ir tai nestebina, - juk toli gražu ne visi net ir labai sėkmingi žmonės pajėgia sulaužyti stereotipus, savarankiškai tvarkyti savo gyvenimą, nukreipti jį patiems reikalinga linkme.

Jei nesitenkini tuo, kas jau pasiekta, o eina pirmyn, atskleidi savo naujas galimybes ir ugdai savo potencialą, tada gali pasakyti, kad kūri save ir savo gyvenimą. Vienas tokių kuriančių žmonių ir yra Igoris Kalinauskas.

Jis - įžymus dailininkas, kurio paveikslai žavi parodų lankytojus. Igorio Kalinausko kaip menininko pseudonimas - INK.
Jis - garsus režisierius, Ščiukino mokyklos absolventas, įvairiuose buvusios Sovietų Sąjungos miestuose pastatęs apie 70 spektaklių ir įkūręs savo teatro studiją. 2017 m. vėl pradėjo eksperimentuoti teatre, o mes su nekantrumu laikiame šio kūrybinio proveržio rezultato!

Jis - talentingas psichologas, sukūręs autorinę aktyvios savireguliacijos metodiką pavadinimu "DFB metodika" (palčiau apie metodiką paspaudus čia... ).
Jis - populiarus autorius, kurio knygos išleistos didesniu negu 200 tūkstančių egzempliorių tiražu ir išverstos į šešias kalbas.
Jis - neįprastas dainininkas, unikalaus vibracinio dainavimo autorius, įrašęs daugiau nei 25 albumus. Sceninis pseudonimas - Igoris Silinas.
Jis - Masarekos Menų akademijos (Čekija) ir Tarptautinės Vesuvian akademijos (Italija) narys, apdovanotas Auksiniu Franco Kafkos medaliu (Čekija). 2015 m. jis išrinktas Garbingu Rusijos meno akademijos nariu.

Bet svarbiausia, kad jis - tiesiog drąsus ir talentingas žmogus, ir kaip pats sako "visa tai tik DFB metodikos dėka!".

Pradėjęs kaip režisierius, Igoris Kalinauskas sukūrė darbo su aktoriais ir medžiagos pateikimo žiūrovams sistemą, pagrįstą naujausiais psichologiniais tyrimais, teatro pedagogų pasiekimais ir savo autorine metodika. Neatsitiktinai jo spektakliai „Arena" (pagal J. Fridbergo pjesę) ir „Fenomenai" (pagal G. Gorino pjesę) pelnė visuotinį pripažinimą.

1983 metais I. Kalinauskas, pastatęs jau virš 60 spektaklių, kardinaliai pakeičia veiklos sritį. Siekdamas tolesnio DFB metodikos vystymo ir įvairiapusio pritaikymo, iš teatro pasaulio neria į profesionalaus sporto pasulį. I. Kalinauskas sulaukia kvietimo į Ukrainos lengvosios atletikos rinktinę, kaip pagrindinio trenerio asistentas. DFB metodika pritaikoma darbui su profesionaliais sportininkais. Neilgai trukus I. Kalinauskas tapo sporto pasaulyje žinomu psichologijos specialistu ir yra pakviečiamas dirbti su TSRS rinktine. Vienas iš profesionalių sportininkų, apmokytų ir taikiusių DFB metodiką yra ir 1984 m. šuolių į aukštį pasaulio rekordininkas R. Povarnicynas.

Vėliau I. Kalinauskas DFB metodiką pristatė TSRS sveikatos ministerijos Biologijos instituto konferencijoje. Metodika buvo oficialiai patvirtinta ir leista ją plačiai dėstyti. Nuo to laiko ši metodika išplito po visą pasaulį, o I. Kalinauskas gavo kvietimą dirbti Kijevo radiacinės medicinos institute.

Nuo 1986 m. Igoris Kalinauskas pradeda dirba psichologu Kijevo radiacinės medicinos institute su Černobylio AE avarijos pasekmes likvidavusiais žmonėmis. Jų psichologinių ypatumų tyrimų pagrindu parašo disertaciją „Tam tikri asmenybės patologinės adaptacijos aspektai". Kurioje pirmą kartą aprašo „garantuotos ateities" modelis.

1996 m., Igoris Kalinauskas tampa tikruoju Regioninių informatikos ir valdymo problemų akademijos nariu. Tais pačiais metais tarptautinė akademija „Informacija, ryšiai ir valdymas technikoje, gamtoje ir visuomenėje" (TAIRV) suteikia jam filosofijos ir asmenybės psichologijos tikrojo profesoriaus mokslo vardą, o po penkerių metų apdovanoja jį garbės ženklu „Už ypatingus nuopelnus mokslui". Vėliau Kalinauskui buvo suteiktas dar vienos tarptautinės mokslo bendrijos - San Francisko Tarptautinės mokslo ir kultūros akademijos (IASC) - tikrojo nario vardas bei asmenybės filosofijos ir psichologijos srities filosofijos daktaro laipsnis.

Turėdamas tokių reikšmingų mokslinių regalijų, būdamas daugelio mokslinių straipsnių ir monografijų autorius, Igoris Kalinauskas nusprendžia šiek tiek atsitraukti nuo mokslo ir išbandyti save naujoje srityje. Jis ima rašyti mokslines-publicistines knygas, apie žmogų, jo pažinimą, vidinį pasaulį ir santikį su išoriniu, DFB metodiką. Šios knygos nevargina sunkiomis mokslinėmis kategorijomis, jos parašytos sąmojingai ir priverčia susimąstyti kiek dar daug mes galime sužinoti apie save! I. Kalinausko knygas - „Наедине с Миром" („Vienui vienas su pasauliu"), „Жить надо!" („Menas gyventi"), „Хорошо сидим", „Игры, в которые играет Я" („Misterija, kurioje dalyvauja Aš") ir kitas - greitai pamėgo ne tik skaitytojai iš Rusijos, kur jos buvo išleistos kelių šimtų tūkstančių egzempliorių tiražais; jos sudomino Lietuvos ir kitų šalių skaitytojus, kuriems buvo išverstos į šešias kalbas.

Igoris Kalinauskas nesustojo. Jis įsitikinęs, kad žmogus turi labai daug gebėjimų, kurių negalima tiesiog numarinti - juos reikia naudoti ir visokeriopai puoselėti. Todėl 1993 m. kartu su aktore ir dainininke Olga Tkačenko Igoris Kalinauskas sukuria unikalų muzikinį projektą „Duo Zikr". Skiriamasis šio dueto bruožas tas, kad improvizuoja abu dainininkai. Šia improvizacija demonstruojamos ne tik stulbinamos žmogaus balso galimybės, bet ir pasiekiama visiška vienybė su žiūrovais. O Tibeto ir senovės Rusijos vokalo tradicijų bei klasikinės dainavimo technikos sintezė leidžia teigti, kad šis duetas yra unikalus. Australija ir JAV, Suomija ir Slovakija, Vengrija ir Ukraina, Izraelis ir Tunisas, Honkongas ir Jungtinė Karalystė - visur dueto pasirodymas patraukdavo tūkstančius klausytojų.

1996 m. Igoris Kalinauskas susidomi daile. Neturėdamas akademinio išsilavinimo jis kantriai ir daug dirba, pasauliui dovanodamas išskirtinius paveikslus. Netrukus ateina rezultatai - jo asmeninės parodos surengtos JAV, Vokietijoje, Italijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Lietuvoje, Rusijoje, Ukrainoje ir kitose šalyse. 2015 m. jis išrenkamas Garbingu Rusijos meno akademijos nariu.

Visi Igorio Kalinausko kūriniai - paveikslai, knygos, paskaitos ar muzika - neatsiejamai susiję ir skatina susimąstyti, įprasminti ir atskleisti pačius save.