I. Kalinauskas sukaupęs didžiulę darbo patirtį praktinės psichologijos srityje. Moksliniai laimėjimai nagrinėjant ir taikant praktiškai žinias apie žmogaus praktinę filosofiją ir psichologiją. I. Kalinausko atskleistas ir aprašytas „garantuotos ateities" modelis, daugybė knygų, straipsnių, pranešimų konferencijose ir t.t.

Išplėtotas „kokybinių struktūrų metodas", pristatantis tolesnę sisteminio požiūrio raidą. Jo tikslas - efektyviai modeliuoti sistemas, turinčias visuminių savybių. Igoris Kalinauskas įnešė esminį indėlį į praktinės socionikos raidą ir ją išpopuliarino („Kalinausko šturvalas" ir t.t.). Daug metų, vadovaujant Igoriui Kalinauskui, dirbo mokslinis TAIRV akademijos skyrius „Filosofijos, kultūros, meno ir mokslo sintezė", ilgus metus buvo leidžiamas akademinis žurnalas „Realybė ir subjektas", vertinamas specialistų.

Gausios I. Kalinausko ne tik mokslinės, bet ir praktinės žinios nulemia produktyvų dalyvavimą mokslo visuomenės darbe.

Igorio Kalinausko knygos „Vienui vienas su Pasauliu", „Menas gyventi", „Instrumentinė socionika", „Misterija, kurioje dalyvauja Aš", „Vyras ir moteris. Už rojaus vartų" ir kt. išleistos kelių šimtų tūkstančių egzempliorių tiražu. Jos pristato visuminį požiūrį į žmogų, adekvatų šiuolaikiniam ir greitai besikeičiančiam pasauliui.

Viena labai reta savybė, kuri galbūt ir yra šių knygų populiarumo priežastis, yra ta, kad jose pateikiamas vidinio ir išorinio žmogaus gyvenimo gilus, subtilus ir nuoseklus tyrimas bei praktinis šių žinių pritaikymas. Autoriaus knygos, išverstos į anglų, vokiečių, slovakų, čekų, lietuvių, ukrainiečių kalbas, sulaukia didelio susidomėjimo ir yra perleidžiamos po kelis kartus. Pirmoji knyga „Наедине с миром", išleista keturiomis kalbomis, pirmasis leidimas buvo 1991 m., vėliau išleista dar apie dešimt kartų. Lietuvių kalba knyga išleista 2003 m., lietuviškas pavadinimas „Vienui vienas su pasauliu".

I. Kalinauskas - talentingas psichologas, sukūręs originalią, plačiai pripažintą aktyvios savireguliacijos metodiką DFB (plačiau apie metodiką galite paskaityti paspaudę čia... ). Ši autorinė metodika labai populiari tarp žmonių, kurie jaučia ir žino, kad realizavo dar ne visas savo galimybes. Nėra svarbu ar tai menininkai, muzikantai, aktoriai, solidūs verslininkų ar praktikuojantys psichologai. 

Truputis chronologijos (praktinės psichologijos ir savireguliacijos srityje):

I. Kalinauskas nuo 1983 m. dirba praktiniu psichologu ir DFB metodikos instruktoriumi su olimpiniais sportininkais. Pagal jo metodiką treniravosi Ukrainos ir TSRS lengvosios atletikos komandų nariai, tarp jų ir 1984 m. šuolių į aukštį pasaulio rekordininkas R. Povarnicynas.

Nuo 1986 m. Igoris Kalinauskas dirbo psichologu Kijevo radiacinės medicinos institute su Černobylio AE avarijos pasekmes likvidavusiais žmonėmis. Jų psichologinių ypatumų tyrimų pagrindu parašo disertaciją „Tam tikri asmenybės patologinės adaptacijos aspektai". Kurioje pirmą kartą aprašo „garantuotos ateities" modelį.

Nuo 1996 m. sausio 22 d. Igoris Kalinauskas yra tikrasis Regioninių informatikos ir valdymo problemų akademijos narys.
1996 m. rugpjūčio 4 d. tarptautinė akademija „Informacija, ryšiai ir valdymas technikoje, gamtoje ir visuomenėje" (TAIRV) suteikė jam filosofijos ir asmenybės psichologijos profesoriaus mokslinį vardą.

1999 m. Igoris Kalinauskas išrinktas tikruoju tarptautinės San Francisko mokslo ir kultūros akademijos (IASC) nariu. 1999 metais ši akademija suteikė jam asmenybės filosofijos ir psichologijos daktaro laipsnį bei socionikos daktaro laipsnį.

2001 m. gegužės 15 d. tarptautinės akademijos „Informacija, ryšiai ir valdymas technikoje, gamtoje ir visuomenėje" prezidiumo sprendimu Igoris Kalinauskas apdovanotas akademijos garbės ženklu „Už ypatingus nuopelnus mokslui".

Palikęs svarų indelį moksle I. Kalinauskas atsitraukia nuo akademinės veiklos. Tačiau nenustoja domėtis žmogumi ir jo raida. Toliau dalinasi savo įžvalgomis apie žmogų ir jo visuminį augimą. Rašo knygas, veda seminarus ir mokymus, konsultuoja individualiai.